Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Tomas Lundälv

Skagerrak

Skagerrak är en del av Nordsjön och Sveriges saltaste havsområde. Gränsen mellan Skagerrak och Kattegatt går mellan danska Skagen och Pater Nosterskären sydväst om Tjörn. Medeldjupet är 174 meter. I norra Skagerrak finns Sveriges enda riktiga korallrev.

Största djupet på drygt 700 meter finns i västra Skagerrak i Norska rännan, som förbinder Skagerrak med djupare vatten i Nordsjön. Norska rännan står i förbindelse med den djupränna som går utefter svenska västkusten söderut, där nationalparken Kosterfjorden är en viktig del.

Den svenska delen av Skagerrak påverkas i stor utsträckning av två dominerande havsströmmar. Den Baltiska ytströmmen transporterar bräckt vatten från Östersjön genom Kattegatt och in i Skagerrak, vilket bildar ett stabilt salthaltsprångskikt på ca 10-15 meters djup och ger Skagerraks ytvatten en salthalt på ca 25 promille. I södra Skagerrak möter den Baltiska strömmen den Jutska strömmen från Jyllands västkust som tillsammans bildar en stark nordgående ytström längs den svenska Skagerrak kusten. I djupvattnet ligger salthalten relativt stabilt på dryt 30 promille.

Den höga salthalten i Skagerrak gör att artrikedomen är stor. Drygt 130 fiskarter har påträffats utanför Bohuskusten, och på bottnarna finns flera hundra olika alger och flera tusen djurarter.

Generellt är omsättningen av havsvattnet och därmed syresättningen i Skagerrak god. Särskilda förhållanden råder dock i fjordarna, där grundare trösklar gör att vattenomsättningen begränsas och stark skiktning kan råda, som i sin tur kan leda till syrefattiga förhållanden vid bottnarna.