Hoppa till huvudinnehåll

Norra Egentliga Östersjön

Norra Egentliga Östersjön sträcker sig från Öland i söder upp till Ålands hav i norr och gränsar till storstadsregionen Stockholm. Havsområdet har ett medeldjup på 73 m och inkluderar flera stora djupområden, bland annat Gotlandsdjupet (259 m) och Landsortdjupet (459 m) som utgör Östersjöns största djup.

Östersjön är ett brackvattenhav vars salthalt och cirkulation starkt påverkas av tillflödet av sötvatten från vattendrag i Östersjöns avrinningsområde. I norra Egentliga Östersjön är salthalten ca 6-7 promille i ytan och runt 11 promille i de djupaste delarna, med ett svagt utvecklat salthaltssprångskikt på ca 60-80 m djup.

Vattenomsättningen i norra Egentliga Östersjöns djuphålor är mycket långsam då den är beroende inflöden av salt vatten från Nordsjön som måste passera det grunda tröskelområdet i Öresund och Bälthavet, vilket kräver gynnsamma väderförhållanden. Detta gör djupområdena extra känsliga för övergödning och problem med syrebrist vid botten. Sedan 1990-talet har inflödet av salt och syrerikt vatten till Östersjön minskat dramatiskt vilket lett till en ökad och idag rekordstor utbredning av syrefria bottnar i norra Egentliga Östersjön.

Djurlivet i norra Egentliga Östersjön är präglat av den bräckta vattenmiljön. Det finns både marina arter och sötvattensarter här, men antalet arter är färre än i södra Egentliga Östersjön.