Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: BMJ/Shutterstock

Om vattenmiljöerna

För att kunna beskriva miljösituationen i Sveriges olika vattenmiljöer behöver dessa delas in i olika typer. I havet följer indelningen sex olika havsområden och på land tre större områden, som ger olika karaktär på sötvattnet.

Vattenmiljöer