Hoppa till huvudinnehåll

I de höglänta delarna av svenska fjällen, även kallad den alpina regionen, är vattnet i sjöar och jokkar oftast mycket klart och näringsfattigt. Mycket nederbörd och tunt marktäcke gör att vattnet har snabb genomströmning och inte hinner ta till sig så mycket av näringsämnena i marken. Växtplanktonproduktionen är mycket låg. Bottenvegetationen kan breda ut sig ned till stora djup. Sjöarna har relativt få arter och de som finns är anpassade till de näringsfattiga förhållandena.