Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: LightProcuction/Shutterstock

Bottenhavet

Bottenhavet sträcker sig mellan Ålands hav i söder och norra Kvarken i norr. I området syns tydliga spår av landhöjningen där mötet mellan hav och land karaktäriseras av branta bergväggar och skog. Bottenhavet och Bottenviken utgör tillsammans Bottniska viken.

Havsområdet har ett medeldjup på 68 meter och inkluderar en djuphåla i de norra delarna på 293 meter. Bottenhavet är strakt präglat av sötvattenstillflödet från de stora älvar som har sitt utlopp här och området nås sällan av saltvattensinflöden från Nordsjön. Salthalten i området ligger därför på 4-6 promille i ytan. Den stora sötvattentillförseln och kraftig omblandning ger en svag salthaltsskiktning och en salthalt runt 6-7 promille i de djupaste delarna som har mindre problem med syrebrist än i Egentliga Östersjön.

Den låga salthalten gör att limniska arter dominerar flora och fauna, och även om marina arter förekommer har många sin nordliga utbredningsgräns i Bottenhavet. Exempel på sådana arter är torsk, blåmussla och öronmanet.