Hoppa till huvudinnehåll

I norra Sverige, på nivåer under 800 meter, kännetecknas sjöar och vattendrag av en stor gradient. Från fjällkedjans mycket klara och näringsfattiga vatten vidare genom skogslandet och ut mot kusten med allt mer näringsrika förhållanden. Samtidigt är den naturliga variationen i näringshalt mellan närliggande sjöar och vattendrag stor beroende på den omgivande markens egenskaper.

Näring förs till vattnet med humus från våtmarker, särskilt när dessa ligger i direkt anslutning till vattendrag och sjöar. Vid ungefär 200 meter över havet ligger den så kallade högsta kustlinjen, som bildades under den senaste istiden. På lägre nivåer har marken alltså varit havsbotten. Höglänta områden blev utsvallade på fint näringsrikt material som samlats i de låglänta områdena, vilket ytterligare bidragit till den naturliga variationen. Landhöjningen som är stor i norra Sverige gör att det ständigt bildas nya sjöar längs kusten. Dessa mycket unga sjöar är ofta naturligt näringsrika.

I de nordligaste delarna är kvävetillförseln som kommer med nederbörden så låg att sjöarna är kvävebegränsade. Det innebär att kvävetillförsel från till exempel gruvdrift kan ha en övergödande effekt.