Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Marlene Johansson

Om mätvariablerna

Korta beskrivningar av de mätvariabler som presenteras på Sveriges vattenmiljö.

Variabler