Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö

På Sveriges vattenmiljö hittar du aktuell information om tillståndet i Sveriges hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. Underlaget utgörs av resultat från nationell och regional miljöövervakning samt vetenskapliga rapporter och publiceringar.