Hoppa till huvudinnehåll

Från källa till hav


Bild: Alex Stemmers/Shutterstock

Sveriges vattenmiljö

Här kan du hitta aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. Informationen har olika grad av fördjupning och kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område. Basen för beskrivningarna är resultaten från svensk akvatisk miljöövervakning, både nationell och regional. Tillsammans med vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis, ges en aktuell och nyanserad bild av miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav.

Tillståndsrapporter

Video

Ålgräs - varför är det viktigt?

En informationsfilm om svenskt ålgräs som beskriver varför denna växt är så unikt, om ålgräsängars viktiga funktioner i kustekosystemen, vad som hotar ålgräset idag samt vad vi kan göra för at skydda det. Filmen är framtagen inom projektet Zorro på Göteborgs universitet (www.gu.se/zorro).

Hajar du MSY?

Inom fiskeförvaltning används ofta begreppen MSY (Maximum Sustainable Yield) och MEY (Maximum Economic Yield). Den här videon hjälper dig förstå dessa grundläggande begrepp. Originalfilmen "Fisheries Economics & Policy: Maximum Economic Yield" är framtagen av Conservation Strategy Fund och...

Provtagning av bottendjur 2018

Provtagning av bottendjur på mjukbotten utmed västkusten. Provtagningen är en del av den nationella marina miljöövervakningen och utförs här med hjälp av forskningsfartyget R/V Skagerak, som drivs av Göteborgs universitet. Foto: Lars-Ove Loo

Det hittar du här

akvarell som visar försurning Bild: Ida Wendt

Få en överblick eller fördjupa dig!

På Sveriges vattenmiljö kan alla kunskapstörstande få en introduktion till miljön i våra olika vatten. I de blå och gröna tillståndsrapporerna finns både övergripande och fördjupad fakta. Du kan också ta reda på hur just ditt vatten mår. Genom att läsa om hur grundvatten, sjöar och vattendrag påverkar de större vattenmassorna som våra hav, skapas en större förståelse för vad en god vattenmiljö innebär.

akvarell som visar övergödning Bild: Ida Wendt

Så mår våra vatten

Inom svensk miljöövervakning görs ett stort antal mätningar varje år. Resultaten från dessa beskriver tillståndet för miljön i våra vatten och hur den förändras. I den blå avdelningen kan du läsa om tillståndet utifrån olika miljöteman som exempelvis övergödning. I den gröna fördjupande avdelningen visas hur det ser ut för olika ämnesgrupper så som säl, plankton eller bottendjur.

Tillståndsrapport: Miljöteman
Tillståndsrapport: Mätvariabler

Skärmdump från karta och grafer

Vattentrender, karta och grafer

Utforska tidstrender i ditt område med hjälp av kartan, och se tidstrender för olika mätvariabler. Genom att klicka på prickarna i kartan kan du enkelt se om trenden för en variabel går upp eller ner. Du kan också växla till en annan variabel för att jämföra. Både resultat från nationell och regional miljöövervakning har vägts in i analysen som presenteras här, för att ge bästa möjliga bild av det generella miljötillståndet i området.

Se en liten film om hur kartfunktionen fungerar

Vattentrender: Karta och grafer

Vilka är vi?

Denna första version av Sveriges vattenmiljö är resultatet av ett samverkansprojekt, där både universitet och myndigheter ingår. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. På uppdrag av HaV arbetar Havsmiljöinstitutet med metodutveckling, miljöanalys av salta vatten och redaktionellt arbete. Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för att samordna miljöanalys av sötvatten. Informationen på Sveriges vattenmiljö bygger både på miljöövervakning och vetenskaplig kunskap.

Undersöka vattenmiljö: Vem, vad varför?
Sveriges vattenmiljö: Blogg dokumenterar arbetet med projektet