Hoppa till huvudinnehåll
Valt område:
Alla > Alla
Valt ämne:
Inget
Filtrera

Utforska tidstrender i ditt område!

Här kan du se tidstrender för olika mätvariabler. De presenteras som årsvärden i grafer, när du klickar på prickarna i kartan. Där det gjorts en officiell statusklassning enligt vattendirektivet finns en koppling till denna i VISS. Dataunderlaget är hämtat från databasen Sharkweb (SMHI), Miljödata MVM samt fiskdatabaserna NORS och SERS (SLU) eller direkt från utförare av miljöövervakning.

Gotland

Klicka på en prick eller område på kartan och se dess grafer.

Filter

Eller klicka på filtera (orange knapp i mörka listen ovan) och välj en mätvariabel/vattenmiljö, för att se trenden på kartan för vald mätvariabel i eventuell valt områden.

Graf

Se grafer med mätvärden och trender för varje områdes olika mätvariabler.
Graferna går att ladda ned i önskat format.

Förklaringar till punkter på kartan

När du väljer en mätvariabel “tänds kartan upp” (färgade punkter) så du kan se trenden för mätvärdet direkt på kartan.