Hoppa till huvudinnehåll
Valt område:
Alla > Alla
Valt ämne:
Inget
Filtrera

Utforska tidstrender i ditt område!

Här kan du se hur olika mätvariabler inom miljöövervakningen varierar över tid. De presenteras som årsmedelvärden i grafer, när du klickar på prickarna i kartan. Fäll ut filtret för att välja vad du vill se.

Dataunderlaget är hämtat från den nationella databasen Sharkweb (SMHI), Miljödata MVM samt fiskdatabaserna NORS och SERS (SLU) eller direkt från utförare av miljöövervakning. Graferna baseras i de flesta fall på all data som återfinns i databaserna. Ingen granskning har skett av underlaget utöver den som utförs av datavärdarna, och inga urval bland de ingående övervakningsstationerna eller programmen har gjorts.

Om du är intresserad av den officiella statusklassningen av miljön enligt vattendirektivet kan du klicka på den länk till VISS som finns under grafen, i de fall klassning är gjord. Observera att denna klassning ofta baseras på andra dataunderlag och beräkningsmetoder.

Sveriges vattenmiljö strävar efter en bredare användning av data och mer heltäckande beskrivning av miljön.

Läs mer om analysmetoderna

Så här använder du kartan

Gotland

Klicka på en prick eller område på kartan och se dess grafer.

Filter

Eller klicka på filtera (orange knapp i mörka listen ovan) och välj en mätvariabel/vattenmiljö, för att se trenden på kartan för vald mätvariabel i eventuell valt områden.

Graf

Se grafer med mätvärden och trender för varje områdes olika mätvariabler.
Graferna går att ladda ned i önskat format.

Förklaringar till punkter på kartan

När du väljer en mätvariabel “tänds kartan upp” (färgade punkter) så du kan se trenden för mätvärdet direkt på kartan.