Hoppa till huvudinnehåll
Valt område:
Alla > Alla
Valt ämne:
Inget
Vald miljöövervakning:

All inkluderar både nationell miljöövervakning och provtagningar beställda av länsstyrelser, kommuner med flera.

Nationell är enbart nationell miljöövervakning.

Mer om miljöövervakning

Filtrera

Utforska tidstrender i ditt område!

Här kan du se hur olika mätvariabler inom miljöövervakningen varierar över tid. De presenteras som årsmedelvärden i grafer, när du klickar på prickarna i kartan. Fäll ut filtret för att välja vad du vill se.

Dataunderlaget är hämtat från den nationella databasen Sharkweb (SMHI), Miljödata MVM (SLU) samt fiskdatabaserna NORS och SERS (SLU) eller direkt från utförare av miljöövervakning.

Datavisningarna i Sveriges vattenmiljö baseras på mätvärden som kunnat kopplas till det nationella stationsregistrets provplatser. Dessutom filtreras dataunderlaget så att de årsvärden som ligger till grund för statistiska trendanalyser och tidsseriegrafer representerar önskade säsonger, vattendjup och provmatriser. Sveriges vattenmiljö utgår vidare från att de mätvärden som laddats ner från datavärdarna har genomgått någon form av kvalitetskontroll och gör därför inga egna korrigeringar av enskilda mätvärden. Däremot kontrolleras, kompletteras och korrigeras dataformat och den kringinformation som följer med uppmätta rådata.

Om du är intresserad av den officiella statusklassningen av miljön enligt vattendirektivet kan du klicka på den länk till VISS som finns under grafen, i de fall klassning är gjord. Observera att denna klassning ofta baseras på andra dataunderlag och beräkningsmetoder.

Sveriges vattenmiljö strävar efter en bredare användning av data och mer heltäckande beskrivning av miljön.

Läs mer om analysmetoderna

Så här använder du kartan

Gotland

Klicka på en prick på kartan så får du upp en tidstrend.

Filter

Eller klicka på filtrera (orange knapp i mörka listen ovan) och välj en mätvariabel/vattenmiljö. Då får du upp prickar för den aktuella variabeln i kartan, som du sedan klickar på för att se tidstrend. Du kan välja att se all data eller enbart data från den nationella miljöövervakningen.

Förklaringar till punkter på kartan

När du väljer en mätvariabel “tänds kartan upp” med färgade punkter, som indikerar om trenden är uppåtgående eller nedåtgående.

Graf

När du klickar på en punkt öppnas en graf med mätvärden och trender. Graferna går att ladda ned i önskat format.