Hoppa till huvudinnehåll

Kust och öppet hav

Miljön i våra olika havsområden styrs i hög grad av de trösklar som skiljer bassängerna åt, som påverkar genomströmningen av vatten. Trösklar och djup avgör också hur salt vattnet är. Salthalten är en av de viktigaste faktorerna som styr vilka arter som finns i ett område.  

skiss som visar de svenska havsbassängerna i profil
Var vi än befinner oss längs den svenska kusten så är vattnet saltare på djupet än vid ytan. Det beror på att salt vatten är tyngre än sött. Tungt saltvatten från Nordsjön strömmar in i vårt havsområde längs botten, och de stora mängderna sötvatten som tillförs Östersjön strömmar ut som ett lättare ytvatten. Förenklat kan man säga att det i Östersjön finns en sydgående ytvattenström och en nordgående djupvattenström. På västkusten flyter ytvattnet norrut och djupvattnet söderut. Det inströmmande salta djupvattnet kommer så småningom att blandas upp i ytvattnet och lämna våra havsområden med ytströmmen.