Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Den här webbplatsen ska kunna användas av många, och ett omfattande arbete har lagts ner för att göra den så tillgänglig som möjligt. Här finns en beskrivning av hur Sveriges vattenmiljö uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Trots att ett stort arbete lags ner för att tillgänglighetsanpassa webbplatsen är vi medvetna om att delar av den inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sveriges vattenmiljö som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är bara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna eller har ett felaktigt textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Vissa diagram kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Vissa videoinspelningar saknar alternativ representation. [WCAG 1.2.1 (A)]
 • Vissa videoinspelningar saknar textning. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Vissa videoinspelningar saknar syntolkning eller alternativ representation. [WCAG 1.2.3 (A)]
 • Vissa videoinspelningar saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Vissa rubriker är inte uppmärkta som rubriker. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa bilder kan innehålla text som saknar alternativ representation. [WCAG 1.4.5 (A)]
 • Vissa länkar är inte tydliga, man kan ibland inte förutse vad som händer vid klick på länken. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • HTML-koden har vissa validerings fel, när det kommer till bilder och videos. Detta beror på den tekniska lösningen som sidan använder för att senarelägga inläsningen av dessa, så att de visas först när de är synliga för besökaren, en alternativ lösning kommer snart åtgärda detta. [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Vissa statusmeddelanden saknar rätt uppmärkning med aria-kod. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Utöver problemen i listan ovan, så har inte sektionen "Tidstrender: Karta och grafer" testats helt ännu.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen Sveriges vattenmiljö.

Senaste bedömningen gjordes den 6 november 2019.

Webbplatsen publicerades den 5 juni 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2019.