Hoppa till huvudinnehåll

Målgrupper

Allmänheten, miljötjänstemän och regeringskansliet utgör viktiga delar av en medvetet bred målgrupp. Som helhet ska webbplatsen vara inbjudande och lätt att använda, och hålla en populärvetenskaplig ton som talar till en bredare målgrupp.

En viktig målgrupp finns inom förvaltningen, i det här fallet tjänstemän på kommuner, länsstyrelser och nationella myndigheter, som arbetar med vattenmiljörelaterade frågor. Både kartfliken och kunskapsbanken riktar sig till denna målgrupp i första hand. I kartvyn finns en geografisk indelning som liknar den man använder inom vattenförvaltningen.

Fliken ”Så mår våra vatten” riktar sig i första hand till dem som vill ha en sammanfattande bild av tillståndet i Sveriges vattenmiljö, som beslutsfattare, media, studenter och en intresserad allmänhet. Även dessa ska dock kunna sätta sig in i övrig information på webbplatsen, och kunna fördjupa sig vid behov.