Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2019


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Tumlare

Tumlare

Detta är en äldre rapport: Läs den senaste rapporten för Tumlare

En tumlande val i svenska vatten. Den som har tur kan få se den typiskt trekantiga ryggfenan av den lilla, knubbiga tandval som går under namnet tumlare. Tumlarna lever ensamma eller i små grupper, jagar fisk och kommunicerar och navigerar genom att skicka iväg klickande ljud. De flesta tumlarna i Sverige finns från Skagerrak i väst upp till Ålands hav i öst, uppdelat på tre olika populationer. Gruppen som lever i Östersjön är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Tumlare är ett nytt tillskott inom miljöövervakningen.

Flera ryggfenor från tumlare sticker upp genom vattenytan Bild: Kustbevakningen Strömstad

Ibland syns en mindre grupp tumlare simma gemensamt. De karakteristiska ryggfenorna siktas lättast om det är lungt och stilla i vattenytan. 

Tumlarna runt Sverige delas in i tre olika populationer, som också utgör så kallade förvaltningsområden. Populationerna skiljer sig åt både genetiskt och när det gäller skallens form. Förvaltningsområdena baseras på populationernas utbredningsmönster under sommaren.

  • Nordsjöpopulationen sträcker sig från Falkenberg i mellersta Kattegatt till Skagerrak och ända ut till Färöarna och Biscayabukten.
  • Bälthavspopulationen rör sig i området från mellersta Kattegatt till och med sydvästra Östersjön öster om Bornholm. Få djur rör sig dock längre österut än till Smygehamn.
  • Östersjöpopulationen uppehåller sig i Östersjön öster om Bornholm. Idag är mycket sällan de observeras norr om Öregrund.

Läs om tillstånd för tumlare i en vattenmiljö

Tumlare

Om miljöövervakningen

Ansvarig expert: Julia Carlström (Naturhistoriska riksmuseet).

Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten.

Populationen övervakas med akustiska metoder, med hjälp av särskilda klickdetektorer, som är specifikt utvecklade för detta. Den övervakade parametern är tumlares detektionsfrekvens och övervakningen görs kontinuerligt vid ett antal fasta stationer inom populationernas kärnområden. Sedan sommaren 2019 utförs miljöövervakning av tumlare både i Egentliga Östersjön och i Kattegatt. I Östersjön startades övervakningen 2017.

Läs mer om miljöövervakningen av tumlare