Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Håkan Aronsson

Population tumlare

Det finns sex olika arter av tumlare. Den art som finns i Sverige är ”vanlig tumlare” Phocoena phocoena. Till skillnad från delfiner har den ingen markant nos och den är ganska liten. Som fullvuxen blir den runt 1,35-1,6 meter lång, honorna är större än hanarna. De är skygga och kan vara svåra att få syn på, trots att de i vissa områden är ganska vanliga.

Flera ryggfenor från tumlare sticker upp genom vattenytan Bild: Kustbevakningen Strömstad
Bild: Kustbevakningen Strömstad

Tumlaren äter fisk, runt 5-10 procent av sin egen kroppsvikt på runt 40-60 kg varje dag. Vanliga bytesarter är sill, skarpsill, och små exemplar av olika torskfiskar. Minskar mängden fisk påverkas tumlarna direkt. Tumlare blir könsmogna när de är runt 3-4 år gamla och endast 5 procent blir så gamla som 12 år. Eftersom honan oftast bara får en kalv vartannat år hinner hon inte få många kalvar under sin livstid. Kalven föds under sommaren och dias i 8-10 månader.

Syftet med miljöövervakning av tumlare är att studera långsiktiga effekter av miljögifter, bifångster och annan påverkan från människan. 

Läs om tillståndet för tumlare