Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2019


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Mätvariabler

Mätvariabler

I den gröna tillståndsrapporten dyker vi lite djupare. Här har vi sorterat informationen efter ämnesgrupper, som är mer direkt kopplade till det som undersöks inom miljöövervakningen. Under tillståndsbeskrivningarna finns länkar till de miljövariabler som redovisas med tidstrender i kartan.