Hoppa till huvudinnehåll

Art i fokus


Bild: Scubaluna/Shutterstock

Sötvattensgråsugga – finns nästan överallt

Ulf Bjelke, SLU. Publicerad: 2022-07-01

Sötvattensgråsuggan är ett mycket vanligt kräftdjur i svenska söt- och brackvatten. Därför påträffas den ofta i prover inom miljöövervakningen. Sötvattensgråsuggan har flera viktiga funktioner i ekosystemen.

Har du någon gång fångat en abborre – då kan du vara ganska säker på att den under sitt liv förtärt många individer av en av Sveriges vanligaste djurarter – sötvattensgråsuggan (Asellus aquaticus). Det är ett litet kräftdjur som finns nästan överallt i grunda sötvatten, liksom i strandnära miljöer i brackvatten i Östersjön. Lyfter man upp vattenväxter eller tar upp lite bottenmaterial så följer det nästan alltid med flera individer av Asellus aquaticus. Utbredningsområdet omfattar stora delar av landet, med undantag av fjällen och nordvästra delen av skogslandet. Utöver att vara stapelföda för många fiskarter är sötvattensgråsuggan en viktig nedbrytare av organiskt material, som växtdelar och nedfallna löv. Gråsuggorna ser till att näringen cirkuleras och energin förs vidare. Sötvattensgråsuggan är vanligast i stillastående vatten, men förekommer även i strömmande vatten. I de undersökningar av bottenfauna i strömmande vatten som utförts närmare 10 000 gånger sedan 1980-talet, har medelantalet individer av Asellus aquaticus varit fler än 75 st per m2.

Påminner om landlevande gråsuggor
Sötvattengråsugga. Mikroskopfoto. Bild: Christopher Reisborg, SLU

Sötvattengråsuggan Asellus aquaticus.

Till utseendet är den platt och upp till 15 millimeter lång (men oftast mindre), samt med sju par gångben, två par antenner och sju segment. Den är snarlik de landlevande gråsuggor man finner under stenar och på andra mörka platser. De andra nedbrytarna av löv i sötvatten hör ofta till nattsländesläktet Limnephilus, som har 40 arter i Sverige, men Asellus aquaticus är ensam i sitt släkte. Det finns dock en annan, betydligt mer sällsynt, sötvattensgråsugga i landet. I Skåne finns i några få vatten arten Proasellus coxalis. Denna påträffades för första gången på 1970-talet och är rödlistad av SLU Artdatabanken. Så hittar man en gråsugga i sötvatten (utöver i sydvästra Skåne), kan man i praktiken direkt säga att det handlar om Asellus aquaticus .

Hela livscykeln i vattnet

Sötvattensgråsuggan hittas oftast tillsammans med insekter. Dessa har dock en annan livscykel. De allra flesta insekter i sötvatten finns i vattnet delar av året, de har sitt larvstadium i vattnet och är flygande under någon del av sommarhalvåret. Det gäller mer än 1 000 arter av tvåvingar – flugor och mygg – samt flera hundra arter av olika sländor. Men sötvattensgråsuggan, liksom alla andra akvatiska kräftdjur, finns alltid kvar i vattnet. Under sensommaren domineras individantalet av nyfödda. Även om sötvattensgråsuggan är ensam i sin ordning finns några andra kräftdjur av samma storlek, men med annorlunda utseende. Märlkräftorna i släktet Gammarus är böjda och tillplattade från sidan. De finns i liknande miljöer men oftare i rinnande vatten, samt rör sig oftare simmande, till skillnad mot sötvattensgråsuggan, som alltid promenerar fram.

Tålig art med många namn

Sötvattensgråsuggan är aktiv under hela året. Även under isen där vattentemperaturen är noll grader kilar dem fram och förtär löv och annat. Den är också relativt tålig mot låga syrgasförhållanden. När organiskt material bryts ned av bakterier förbrukas syre och då är det en fördel att vara tålig mot låga halter.

Kärt barn har många namn, på svenska har vi nöjt oss med ett namn men på engelska har Asellus aquaticus desto fler: pond slater, water louse, aquatic sowbug, water hoglouse, water hog lice och cress bug.