Hitta på Sveriges vattenmiljö

En presentation av och rundvandring på Sveriges vattenmiljö, som samlar, visar och förklarar resultat från miljöövervakningen.

Miljöövervakning i Bottniska viken

Umeå universitet bedriver miljöövervakning i Bottniska viken. De samarbetar med Kustbevakningen och med hjälp av deras fartyg kan de komma långt ut på havet och ta prover för att se om Sverige når de nationella miljömålen och hur trenderna ser ut.

Miljöövervakning till sjöss

Följ med ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och se hur SMHI:s miljöövervakning till havs går till i praktiken.

Ålgräs - varför är det viktigt?

En informationsfilm om svenskt ålgräs som beskriver varför denna växt är så unikt, om ålgräsängars viktiga funktioner i kustekosystemen, vad som hotar ålgräset idag samt vad vi kan göra för at skydda det. Filmen är framtagen inom projektet Zorro på Göteborgs universitet (www.gu.se/zorro).

Hajar du MSY?

Inom fiskeförvaltning används ofta begreppen MSY (Maximum Sustainable Yield) och MEY (Maximum Economic Yield). Den här videon hjälper dig förstå dessa grundläggande begrepp. Originalfilmen "Fisheries Economics & Policy: Maximum Economic Yield" är framtagen av Conservation Strategy Fund och den svenska bearbetningen är gjord av Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Provtagning av bottendjur i Västerhavet

Provtagning av bottendjur på mjukbotten utmed västkusten under 2018. Provtagningen är en del av den nationella marina miljöövervakningen och utförs här med hjälp av forskningsfartyget R/V Skagerak, som drivs av Göteborgs universitet. Foto: Lars-Ove Loo

De bevakar Östersjöns hälsa

Stockholms universitets Östersjöcentrum har gjort en film om miljöövervakning i grunda vikar, och varför den är viktig.

Provfiske vid kusten

Se hur det går till när forskarna provfiskar för att se vilka arter som finns under vattenytan längs våra kuster.

Övergödning

Den vackra och varierande undervattensnaturen i Östersjön hotas av övergödning.

Växtplankton

Film som beskriver provtagning och analys av växtplankton i sjöar. Följ med ut i båten, in på labbet och upptäck den mångfald som finns i vattnet.