Hoppa till huvudinnehåll

Den beräknade belastningen av organiskt kol till havet anges i ton per år.