Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Den beräknade belastningen av organiskt kol till havet anges i ton per år.