Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Pxhere (CC0 1.0)

Temperaturen har en stor betydelse för vilka arter som trivs. Alla arter har ett tydligt spann för vilka temperaturer de klarar av att leva i. I jämförelse med varmare vatten har relativt få arter lyckats anpassat sig till vårt tempererade klimat med dess utpräglade årstidsväxlingar.

I havet

Beroende på det geografiska läget finns en temperaturskillnad mellan de olika havsbassängerna. Årsmedeltemperaturen i både ytvatten och djupvatten är därför högre i Egentliga Östersjön och Västerhavet än i Bottniska viken.

Framför allt i norr syns också en ökning av vattentemperaturen under de senaste decennierna. Detta har en avgörande påverkan på många djur och växter, och hela ekosystem. Många arter vandrar långsamt norrut eller ut på större djup. Nya arter kommer söderifrån, och frågan är vart kallvattenarterna till slut ska ta vägen.