Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Pxhere (CC0 1.0)

Temperatur

Temperaturen har en stor betydelse för vilka arter som trivs. Alla arter har ett tydligt spann för vilka temperaturer de klarar av att leva i. I jämförelse med varmare vatten har relativt få arter lyckats anpassat sig till vårt tempererade klimat med dess utpräglade årstidsväxlingar.

Temperatur helår (ytvatten)

I havet mäts ytvattentemperaturen på 0-10 meters djup. 

I rinnande vatten mäts ytvattentemperaturen på 0,5 meters djup. Värdena visar medelvärdet för 12 månader, vilket är provtagningsfrekvensen.

I rinnande vatten finns det en temperaturskillnad från norr till söder med kallare årsmedeltemperatur i norr. Varma somrar stressas kallvattensarter av fisk i våra älvar då älven inte har något kallt bottenvatten att svalka sig i. Vattnet omblandas och har samma temperatur i från yta till botten.

I sjöar mäts temperaturen bara vid ett fåtal tillfällen under året vilket gör att det inte går att beräkna en årsmedeltemperatur. För sjöar visas därför några utvalda månader som exempel istället.

Temperatur vår (ytvatten i sjöar)

Temperaturen har en stor betydelse för vilka arter som trivs i ett vatten. Alla arter har ett tydligt spann för vilka temperaturer de klarar av att leva i. 

I sjöar mäts temperaturen vid vissa tillfällen under året. Långa tidsserier för ytvattentemperatur finns för maj som därför valts för att representera våren. Det är en bra månad att följa för att se om vårarna blir varmare. Ytvattentemperaturen mäts vanligtvis vid 0,5 meters djup. Om våren kan hela vattenmassan vara omblandad så att samma temperatur råder från yta till botten. När vattnet blir varmare är ofta vattenmassan temperaturskiktad så att ytvattentemperaturen bildar ett övre skikt på några meter medan bottenvattnet är mycket kallare, strax över 4 grader.