Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Marina Magnusson

TBT-halt i Stor nätsnäcka

Tributyltenn (TBT) är ett organiskt miljögift som tidigare använts i bland annat båtbottenfärg för att förhindra påväxt av framför allt havstulpaner och alger. Sedan 2008 är ämnet totalförbjudet i båtbottenfärg inom EU. TBT- molekylen liknar det manliga könshormonet testosteron och det gör att honsnäckor som exponerats för ämnet kan utveckla hanliga könsorgan. Detta kan göra snäckorna sterila. Halten av TBT mäts vid stationer längs Västkusten i vävnad hos Stor nätsnäcka vävnad för att se om halterna minskar, och om det finns någon gradient i närheten av större hamnar. Korrelationen med imposex studeras också. På Ostkusten mäts inte TBT-halten i snäckvävnad eftersom stor tusensnäcka, namnet till trots är för små för att studera halten i.