Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Julian Black (CC BY-NC 2.0)

Strandkrabba

Strandkrabban är Sveriges vanligaste krabba och påträffas i hela Västerhavet och söderut genom Öresund och in i södra Östersjön. Den trivs bland alger på steniga bottnar, men kan även hittas på mjukbotten, från ytan och ner till cirka 30 meters djup. Strandkrabban är allätare födan består av allt från snäckor, musslor, fiskar, räkor, brännmaneter till döda djur.

Vintertid söker sig strandkrabban varmare vatten, antingen genom att vandra djupare eller genom att gräva ner sig.                            

Strandkrabba kusten (Västkusten)

Resultat från provfisket på strandkrabba anges i antal fångade individer per redskap och natt.