Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Skrubbskädda

Skrubbskädda finns tämligen allmänt i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Ålands hav. Längre norrut är arten mindre vanlig, men den förekommer upp till norra Kvarken.

Skrubbskäddan förekommer i allt från salt havsvatten till rent sötvatten i älvars mynningsområden. Den trivs på mjuka sand- och dybottnar eller tångbevuxna lokaler på grunt vatten. På natten söker den föda som musslor, ormstjärnor, borstmaskar, kräftdjur och mindre fiskar.

Honan blir könsmogen vid 3 års ålder och hanen som 2-åring.
I Östersjön finns både skrubbskäddor som leker ute i öppet hav och lägger sina ägg i den fria vattenmassan, samt kustlekande som lägger sina ägg i grunda områden med låg salthalt och vid grunda utsjöbankar. I Östersjön sker leken under april-juni.
I Skagerrak, Kattegatt och Öresund finns bara utsjölekande skrubbskädda, och leken sker under perioden januari-april. 

Skrubbskädda kusten (Östersjön)

Resultat från provfiske på skrubbskädda anges i antal fångade individer per nät och natt.