Hoppa till huvudinnehåll

Sik

Sik förekommer i Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön, samt i anslutning till sötvatten längs västkusten. Den finns även i sötvattensområden i Norrland, Svealand och Götaland.

Sik förekommer i många olika former som i viss mån är genetiskt åtskilda med olika födoval, tillväxthastighet, lekbeteenden och utseende. De indelas översiktligt in i vandringssik, som vandrar till älvar för lek, och stationär sik som leker i havet eller insjöar. Vissa är planktonätare hela livet, andra övergår senare till att äta bottendjur och under vissa förutsättningar blir siken också fiskätande. Siken kräver kallt och förhållandevis syrerikt vatten.

Siken kan bli upp mot 30 år gammal. I vissa bestånd blir exemplaren aldrig större en ett halvt kilo, medan i andra består kan de väga upp mot 5-6 kg.

Förekomsten av sik anges i antal per nät och natt.