Hoppa till huvudinnehåll

Sammanvägt index övergödning (DJ)

DJ-index står för Dahl och Johnson. DJ-indexet är ett multimetriskt index som författades 2004 av Richard K. Johnson och Joakim Dahl och har fem delar för att påvisa näringspåverkan. Det är främst ett antal taxa av dag-, bäck- och nattsländor som används samt kräftdjur. DJ-indexet kan variera mellan 5 och 15 och används bara för vattendrag där hårdbottenprover från vadbara sträckor av rinnande vatten används vid provtagningen.