Hoppa till huvudinnehåll

Säl

Övervakningen av säl koordineras internationellt inom Östersjön och Västerhavet för att för att få en så fullständig bild som möjligt av sälarnas tillstånd – hur många det finns och hur deras hälsa är. Sälar är rörliga djur och förflyttar sig över nationsgränser. Övervakningen av sälarnas antal görs genom att man räknar de djur som ligger uppe på land eller på is under pälsbytesperioden.

Läs mer om tillståndet för säl

 

Siffran man får fram vid räkningen används för att undersöka förändringar i antalet sälar över tid, i Sverige och i hela utbredningsområdet. Eftersom alla sälar inte ligger uppe samtidigt är siffran lägre än den sanna populationsstorleken.

Sälars hälsa övervakas också genom samarbete med jägare som skickar in jaktprover, och genom obduktioner av döda sälar som hittas på land. Späcktjocklek och dräktighetsstatus ger en övergripande indikation på sälarnas hälsa, men även andra saker undersöks, som exempelvis parasitskador, tarmsår, påverkan på skelett och förändringar i livmodern.

Variabler som mäts inom miljöövervakningen

  • Population knubbsäl
  • Population gråsäl
  • Population vikare

Läs mer om delprogrammet säl och havsörn

Resultaten ger underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen, samt utgör bidrag till de internationella övervakningsprogrammen inom ramen för Helsingforskonventionen (Helcom) och till internationella havsforskningsrådet (ICES).

Ansvarig myndighet sälpopulationer: Havs- och vattenmyndigheten
Ansvarig myndighet sälhälsa: Naturvårdsverket
Nationell datavärd: SMHI. All data finns tillgänglig i Sharkweb.
Utförare: Naturhistoriska riksmuseet