Hoppa till huvudinnehåll

Röding

Röding är den sjätte vanligast förekommande fiskarten i svenska sjöar. Den föredrar kallt klart vatten med hög syrehalt, och uppehåller sig ofta i sjöars djupare partier.

Över landet finns den i flera varianter, till exempel fjällröding (från Värmland och norrut längs hela fjällkedjan) eller storröding (bland annat i Vättern, Sommen och Unden).

Rödingen i de sydligare delarna av det svenska utbredningsområdet blir könsmogen vid 2-10 år, honorna något senare än hanarna, och den kan bli minst 20 år gammal. Den leker under september-oktober vid steniga stränder och grund på 1-10 meters djup.

Insjöfisk röding

Röding fångas relativt effektivt i standardiserade nätprovfisken och resultatet anges här som antal rödingar per bottensatt nät under en natt (antal/nätansträngning).