Hoppa till huvudinnehåll

För att undersöka om fisken har blodbrist eller någon annan effekt på förmågan att ta upp syre mäts volymen av röda blodkroppar och blodets innehåll av hemoglobin, det syrebärande ämnet i fiskens blod. Låga nivåer av blodkroppar och hemoglobin tyder på blodbrist, medan höga nivåer indikerar problem med att ta upp syre via gälarna eller att det är låga syrenivåer i det omgivande vattnet.