Hoppa till huvudinnehåll

Röda blodkroppar

För att undersöka om fisken har blodbrist eller någon annan effekt på förmågan att ta upp syre mäts volymen av röda blodkroppar, andelen omogna röda blodkroppar och blodets innehåll av hemoglobin, det syrebärande ämnet i fiskens blod. Låga nivåer av röda blodkroppar och hemoglobin tyder på blodbrist, medan höga nivåer indikerar problem med att ta upp syre via gälarna eller att det är låga syrenivåer i det omgivande vattnet. En ökning av de omogna röda blodkropparna innebär en ökad nybildning av röda blodkroppar, vilket kan tyda på blodbrist hos fisken.