Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Öring

Öring är den vanligast förekommande fiskarten i svenska vattendrag, och den återfinns i sjöar, vattendrag och havsområden över hela landet.

Öringen blir könsmogen vid 2–7 års ålder. På hösten läggs och befruktas rommen i lekgropar på grusbottnar i strömmande vatten och kläcks sedan på våren. Alla öringar föds i rinnande vatten, men det är förutsättningarna på uppväxtplatsen som avgör om de vandrar eller inte.                          

Öring vattendrag

Öring i vattendrag fångas effektivt vid standardiserade vadelfisken. De flesta elfiskestudier görs för att studera förekomsten och tätheter av öring- och laxungar. Mängden öring i vattendrag anges här som antal öringar per 100 kvadratmeter avfiskad yta.