Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Organiskt kol

Totalt organiskt kol

Organiskt material finns både naturligt som bruna humusämnen tillfört från land och som färglösa ämnen bildade vid algproduktion. Dessutom kan färglösa organiska ämnen tillföras från avloppsvatten.

I totala halten, TOC (total organic carbon), ingår partiklar och den bestäms genom förbränning i en ugn vid 720 grader Celsius varefter man mäter den koldi­oxid som bildas.

Eftersom organiskt kol är en viktig parameter för att indikera livsprocesser behöver man dessa parametrar för att kunna beräkna kolets kretslopp.

Total belastning organiskt kol från flodmynningar

Den beräknade belastningen av organiskt kol till havet anges i ton per år.