Hoppa till huvudinnehåll

Organiska miljögifter

Organiska miljögifter som man hittar i sjöar, vattendrag och ute i havet kommer till största delen från aktiviteter på land. Det kan röra sig om utsläpp till mark, luft och vatten av kemikalier som används eller bildas i industriprocesser, vid olika typer av förbränning och inom jordbruket. De sprids också via små men många utsläpp från de tusentals produkter som används i samhället av oss konsumenter. Flera av dessa når våra vatten via reningsverken, som inte alltid klarar av att rena bort gifter.

Produkter som innehåller miljögifter finns överallt i större eller mindre utsträckning i vår vardag. De har använts till exempel i impregneringsmedel eller som flamskyddsmedel i bland annat textilier, plaster och papp. Några har tidigare använts i fogmassor och elektronik (PCB) och brandsläckningsskum (PFOS). En del av dessa ämnen är idag förbjudna, med de har istället ersatts av andra ämnen med oklara konsekvenser för miljön.

Organiska miljögifter förekommer oftast i högst halter nära källorna, exempelvis nedströms reningsverk, industrier eller i närheten av förbränningsanläggningar samt i urbana miljöer. De kan även spridas via luftströmmar, vilket innebär att förhöjda halter kan påträffas långt ifrån själva källan. Organiska miljögifter är svårnedbrytbara och kan ackumuleras i levande organismer. Högst halter hittas i toppen av näringsväven.

Nedan kan du läsa om de giftiga ämnen som vi presenterar mätningar av på Sveriges vattenmiljö. Alla dessa är reglerade i den så kallade Stockholmskonventionen.