Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Mört

Mört är den tredje vanligast förekommande fiskarten i svenska sjöar och den lever i söt- och brackvatten i hela Sverige. Det är ovanligt att den förekommer i sjöar som ligger mer än 350 meter över havet, men enstaka förekomster finns upp till 800 meter över havet.

Mörten tillhör familjen karpfiskar. Den gynnas av näringsrika vatten, men är känslig för försurning. Arten leker under varma vårdagar och det är inte ovanligt att de blir 20–30 år gamla.

Insjöfisk mört

Mört fångas relativt effektivt i standardiserade nätprovfisken och anges här som antal mörtar per bottensatt nät under en natt (antal/nätansträngning).