Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Mesopredatorer

Gruppen mesopredatorer består av fiskarter som befinner sig i mitten av näringsväven (mellan rovfiskar och växtätare) och äter främst bottendjur och plankton. Inom den nationella miljöövervakningen övervakas mesopredatorer som egen variabel längs västkusten.

Exempel på mesopredatorer som påträffas på västkusten är olika snultror, plattfiskar, smörbultar, ål och tånglake. Resultat från kustprovfisket på mesopredatorer anges i antal fångade individer per redskap och natt.