Hoppa till huvudinnehåll

Lekbiomassa torsk

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Vissa fiskarter, till exempel sill, har både höst- och vårlekande former vilka man skiljer på.

Läs mer om tillståndet för fisk