Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande relikta (sedan länge isolerade) bestånd finns också i Vänern.

Laxen är en utpräglad vandringsfisk som kan bli 150 centimeter lång och väga upp mot 40 kg. Den blir könsmogen vid 2-9 års ålder. Rommen läggs och befruktas i lekgropar på grusbottnar i strömmande vatten på hösten och kläcks på våren.

Den första tiden efter kläckning lever laxungarna (stirr) i älven, Efter 1-5 år, när de utvecklats till smolt, vandrar de ut till Östersjön, Atlanten eller Vänern (beroende på uppväxtälv) för att växa sig stora. Efter ytterligare 1-5 år återvänder till sin hemälv för att leka.

Vattendrag lax

De flesta elfiskestudier görs för att studera förekomsten och tätheter av öring- och laxungar. Mängden lax anges här som antal laxar per 100 kvadratmeter avfiskad yta.