Hoppa till huvudinnehåll

Kvicksilver

Kvicksilver är ett av det giftigaste ämnena vi känner till. Även om kvicksilver finns naturligt i miljön är de största källorna idag utsläpp orsakade av människan, till exempel utvinning av kvicksilverhaltigt mineral ur berggrunden och förbränning av fossila bränslen.

Tidigare förekom stora lokala utsläpp av kvicksilver i Sverige, men nu når den största mängden kvicksilver svenska sjöar och vattendrag via långväga transport av luftföroreningar.

Kvicksilver finns naturligt i flera kemiska sammansättningar. Mikroorganismer kan till exempel omvandla oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver, den formen av kvicksilver som lättast tas upp av levande organismer.

Kvicksilverhalterna (i form av metylkvicksilver) bioakumuleras och halterna ökar ju högre upp i näringsväven man kommer, eller ju äldre till exempel en fisk blir.