Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Christophe Quintin

Kondition

Kondition eller konditionsfaktor är ett mått som beskriver förhållandet mellan fiskens kroppsvikt och kroppslängd. Konditionen mäts för att ta reda på om fisken är mager, något som kan bero på begränsad tillgång och kvalité på föda. Även exponering för miljöföroreningar kan leda till magrare fisk, och själva tillgången på föda kan också påverkas negativt av föroreningar.