Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Eva Herlitz, SLU

Kiselalger index surhet, ACID

För att bedöma hur vattnets surhet påverkar kiselalgssamhället används ett index som heter ACID, ACidity Index for Diatoms (Andrén & Jarlman 2008).

ACID är konstruerat för att mäta surhet och används för att hitta sura vatten samt för att kunna följa effekten av åtgärden kalkning. Indexet visar enbart surhetsregimen i ett vatten, inte om surheten är naturlig eller orsakat av människan. För att kunna avgöra i hur hög grad påverkan är antropogen måste kemiska modeller användas (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Vid bedömning av surhet är ofta de så kallade surstötarna (kortvariga tillfällen med lågt pH) en utmaning. Då är det en fördel att använda kiselalger eftersom de växer på samma sten under en längre period. Med hjälp av surhetsindexet kan man då se den totala effekten av en eller flera surstötar under hela året fast man bara tar ett prov på hösten. Att mäta pH direkt i vattnet kontinuerligt eller vid återkommande besök är mycket mer arbetskrävande och kostsamt.

ACID anges i en skala från under 2.2 som indikerar mycket sura förhållanden till över 7.5 som indikerar alkaliska förhållanden (Havs- och vattenmyndigheten 2018, 2022).

Referens

Andrén, C. & Jarlman, A. (2008). Benthic diatoms as indicators of acidity in streams. Fundamental and Applied Limnology, vol. 173(3): 237-253.

Havs- och vattenmyndigheten (2018). Kiselalger i sjöar och vattendrag, vägledning för statusklassificering. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:38, 18 s.