Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Karpfiskar

Karpfiskar är en artrik familj av sötvattensfiskar. Kännetecknande för karpfiskar är att de saknar tänder i munnen, men har istället kraftiga tandförsedda svalgben. Bland karpfiskarna hittar man arter som mört, björkna, braxen, id, elritsa och löja.

Karpfiskar kusten (Östersjön)

Resultat från kustprovfisket på karpfiskar i Östersjön anges i antal fångade individer per nät och natt.