Hoppa till huvudinnehåll

Kalcium och natrium i blod

Kalcium och natrium mäts, tillsammans med klorid och kalium, i fiskens blod för att ta reda på om regleringen av dessa mineraler är påverkad på något sätt. Natrium och klorid är de dominerande jonerna i blodplasma och spelar en mycket viktig roll när det gäller att bibehålla det osmotiska trycket i fiskens celler. Nivåerna av jonerna är mycket precist reglerade och koncentrationen av jonerna i fiskens kroppsvätskor ligger inom mycket snäva gränser. En störd jonreglering tyder på störningar i jonreglerande organ såsom gälar och njurar. Detta indikerar störningar i fiskens möjligheter att upprätthålla normala livsfunktioner och därmed dess överlevnad.