Hoppa till huvudinnehåll

Kadmium

Kadmium är en tungmetall som finns naturligt i berggrunden. Den återfinns i mineral som exempelvis i fosforpentoxid, som används vid tillverkning av konstgödsel. Den största tillförseln av kadmium till vattenmiljön är från lufttransport, punktkällor och avrinning via vattendrag till havet. Metallen sprids till luft via framför allt förbränning av fossila bränslen och dåligt sorterat avfall (som innehåller batterier), samt via utsläpp från metallindustrier.

Kadmium har tidigare använts i tillverkning av batterier, som färgpigment, vid ytbehandling som galvanisering av stål m.m.

Människan får i sig kadmium via främst cigarettrök. Rökare får i sig dubbelt så mycket kadmium som övriga befolkningen. Annars är livsmedel den största källan, i första hand inälvsmat som lever och njure, spannmål och potatis, men även vissa svampar samt skaldjur.

Kadmium kan stanna kvar kroppen under lång tid och lagras i bland annat njurarna där det på sikt kan orsaka skador. Exponering för kadmium kan också leda till benskörhet och cancer.