Hoppa till huvudinnehåll

Insjöfisk totalmängd

Totalmängden fisk mäts oavsett vilken eller vilka fiskarter som förekommer lokalt.  Både individtäthet och biomassa är generellt högre i mer näringsrika eller övergödda sjöar.

Totalt antal fångade individer per bottensatt nät är en delparameter vid bedömning av ekologisk status (Havs- och vattenmyndigheten 2013).