Hoppa till huvudinnehåll

Insjöfisk antal arter

Antal fiskarter mäts oavsett vilken eller vilka fiskarter som förekommer lokalt.  Antal fiskarter är generellt lägre i surare sjöar.

Antal observerade arter är en delparameter vid bedömning av ekologisk status (Havs- och vattenmyndigheten 2018).