Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Anna Palmbo-Bergman

Individtäthet vitmärla

Vitmärlan är ett litet kräftdjur som lever i och på mjuka bottnar från ett par meters djup och nedåt. De livnär sig på plankton som faller ner till bottnen och är själva viktig föda för fiskar och andra kräftdjur. Vitmärlan kan förekomma i höga tätheter, och då den är känslig mot syrebrist har den tilldelats ett högt känslighetsvärde. Antalet vitmärlor kan därför ha stor inverkan på bedömningen av miljötillståndet, särskilt i artfattiga ekosystem.

Individtätheten, även kallat abundans, mäts i antal individer per kvadratmeter.