Hoppa till huvudinnehåll

Individtäthet ringmaskar

Inom den nationella miljövervakningsprogrammet Kust och hav, delprogram Sedimentlevande makrofauna, räknar man antalet individer för varje art som påträffas i ett prov.

Individtätheten, ibland även kallad abundans, för ringmaskar anges i antal individer per kvadratmeter.

Läs mer om tillståndet för bottendjur