Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Ecomare/Sytske Dijksen from Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Individtäthet östersjömussla

Östersjömusslan är en liten mussla som lever nedgrävd några centimeter ner i mjuka sand- eller lerbottnar. Det är en marin art som finns i alla kustområden i norra delarna av Atlanten och Stilla Havet, ända upp till Arktis. Den förekommer i hela Östersjön upp till norra Kvarken, men blir sällan över två centimeter i storlek. Livslängden är vanligtvis 5-10 år, men i djupt kallt vatten kan den leva upp mot 30 år. Östersjömusslan hittar sin föda antingen genom att filtrera vatten, eller genom att svepa med sina sifoner över bottenytan i jakt på partiklar av dött organiskt material. Tätheten av vuxna musslor kan vara stor och inte sällan ligga runt 1 000 individer per kvadratmeter.

Individtätheten, även kallad abundans, mäts i antal individer per kvadratmeter.