Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Jonas Wester/UMF

Inom den nationella miljövervakningsprogrammet Kust och hav, delprogram Sedimentlevande makrofauna, räknar man antalet individer för varje art som påträffas i ett prov.

Individtätheten, även kallat abundans, för leddjurmäts i antal individer per kvadratmeter.