Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Miesmuscheln Mytilus 1 by Darkone from Wikimedia (CC BY-SA 2.0)

Inom den nationella miljövervakningsprogrammet Kust och hav, delprogram Sedimentlevande makrofauna, räknar man antalet individer för varje art som påträffas i ett prov.

Individtätheten, även kallad abundans, för blötdjur mäts i antal individer per kvadratmeter.