Hoppa till huvudinnehåll

Individtäthet blötdjur

Individtätheten, även kallad abundans, för blötdjur mäts i antal individer per kvadratmeter.

I havet

Blötdjur är en grupp organismer som främst utgörs av många olika arter av musslor och snäckor. De flesta blötdjur har ett hårt yttre kalkskal och en mjuk kropp innanför. Många musslor lever nedgrävda i sedimentet och både andas och filtrerar föda med hjälp av rör, så kallade sifoner, som sträcker sig upp ovanför sedimentytan. Av snäckorna kryper många runt på bottnen med sin så kallade fot, och skrapar loss föda med hjälp av en rasptunga.  

I sjöar och vattendrag

Inom sötvattenövervakning är det strandzonens bottenfauna som provtas, dvs. djur som lever på ca 0,5-1 meters djup. De provtas genom att man virvlar upp dem med stövlarna och fångar upp dem med håv. Typiska blötdjur i sjöar är musslor och snäckor. De har kalkskal och är därför känsliga mot försurning. Många sjöar och vattendrag är försurade, där kan blötdjuren saknas helt.