Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Markus Nordin

Individtäthet alla bottendjur

Individtäthet, eller abundans, mäts i antalet individer per kvadratmeter botten. Summan av alla arters individantal utgör det totala antalet individer per prov, och antalen räknas om till individer per kvadratmeter.