Hoppa till huvudinnehåll

Individtäthet alla bottendjur

Individtäthet, eller abundans, mäts i antalet individer per kvadratmeter botten. Inom det nationella miljövervakningen, delprogram Sedimentlevande makrofauna, räknar man antalet individer för varje art som påträffas i ett prov. Summan av alla arters individantal utgör det totala antalet individer per prov, och antalen räknas om till individer per kvadratmeter.

Läs mer om tillståndet för bottendjur